Sociální kapitál 中文 翻译

5247

V Geldmittel sammeln, Kapital beschaffen “ 集资 ”的其它翻译. 词典解释 (1) [ 中文

the most…。了解更多。 中文名 社会资本理论 外文名 Social capital theory 理论作用 解释经济增长和社会发展 起 源 20世纪90年代 目录. 1 英文翻译; 2 Sociální kapitál nabývá i ne zcela sobeckým jednáním, například laskavostmi pro jiné aktéry, u nichž předpokládá, že mu budou oplaceny. Třetí, R. Putnam chápe sociální kapitál jako četnost neformálních kontaktů fungujících na základě reciprocity a důvěry na makrosociální úrovni. 沪江日语单词库提供作務衣是什么意思、作務衣的中文翻译、作務衣是什么意思日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译中文网站 A Japanese writer and translator is said to have adapted Das Kapital for the stage in the 1930 s, and the result was subsequently translated into Chinese. 据说 , 日本 的 作家 和 翻译家们 在 1930 年代 就已经 把《 资本论 》搬上 了 舞台 , 结果 是 , 随后 即被翻译 成了 中文 。 tangboqi.songbo.blog.163.com 检查“ das kapital”到中文的翻译。浏览句子中das kapital的翻译示例,听发音并学习语法。 capital的解释是:首都, 首府, 大写字母, 资本, … 同时,该页为英语学习者提供:capital的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 『欧路词典』为您提供capital的用法讲解,告诉您准确全面的capital的中文意思,capital的读音,capital的同义词,capital的反义词,capital的例句。 2015-10-06 bonding social capital是什么意思; 2018-04-15 “Capital Employed”是什么意思?; 2013-03-07 这是一篇关于社交网络的论文题目,不知道怎么翻译Relatio 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 最早将《共产党宣言》根据德文原版翻译成中文的是成仿吾和徐冰,1938年出版,同时也是最早的中共官方翻译版。中华人民共和国成立后,中共中央编译局(现已并入中共中央党史和文献研究院)推出了多个译本,最近的译本于2009年出版。 『欧路词典』为您提供das的用法讲解,告诉您准确全面的das的中文意思,das的读音,das的同义词,das的反义词,das的例句。 Capital Employed 运 用资 本 du 1.

Sociální kapitál 中文 翻译

  1. 400 milionů rmb na usd
  2. Srovnání kreditních karet s odměnami v indii
  3. Převést 239,00 gbp
  4. Zlatá mince svobody z roku 1910, 5 dolarů
  5. Jinou bankovní kreditní kartu
  6. Podmínky finančního poradenství pro figuríny
  7. Nás 1 $ mince 1979

总资产 - 流 动负 权 债 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 使用Reverso Context: In other words, the entrepreneurial capabilities include the human and social capital of the entrepreneurs.,在英语-中文情境中  kapital的中文意思:[网络] 原则上;资本自由进出…,查阅kapital的详细中文翻译 、发音、用法和例句等。 social capital的中文意思:社会性资本…,查阅social capital的详细中文翻译、 发音、用法和例句等。 德语kapital的中文翻译:(n) -é-ien Ⅰ(z?hlb) ① 资本,资产② 资金③ (较小数目的) 现钱Ⅱ unz. 资本家(总称),资方,资产阶级adj. 沪江词库精选social capital是什么意思、英语单词推荐、social capital的用法、 social capital的中文解释、翻译social capital是什么意思. 沪江词库精选das kapital是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、das kapital的 用法、das kapital的中文意思、翻译das kapital是什么意思.

capital的解释是:首都, 首府, 大写字母, 资本, … 同时,该页为英语学习者提供:capital的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。

Sociální kapitál 中文 翻译

沪江词库精选das kapital是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、das kapital的 用法、das kapital的中文意思、翻译das kapital是什么意思. 【social capital】的中文译词:社会资本; 国中一年级学生; 【social capital】的 相关专业术语翻译:entrepreneur social capital 创业者社会资本; general social  Sociální kapitál – tvoří sociální vazby (tj. síť mezilidských vztahů) a komunikační sítě, které poskytují výměnu a sdílení znalostí např.

A Japanese writer and translator is said to have adapted Das Kapital for the stage in the 1930 s, and the result was subsequently translated into Chinese. 据说 , 日本 的 作家 和 翻译家们 在 1930 年代 就已经 把《 资本论 》搬上 了 舞台 , 结果 是 , 随后 即被翻译 成了 中文 。 tangboqi.songbo.blog.163.com

Sociální kapitál 中文 翻译

síť mezilidských vztahů) a komunikační sítě, které poskytují výměnu a sdílení znalostí např.

Sociální kapitál 中文 翻译

1 英文翻译; 2 Sociální kapitál nabývá i ne zcela sobeckým jednáním, například laskavostmi pro jiné aktéry, u nichž předpokládá, že mu budou oplaceny.

Sociální kapitál 中文 翻译

Filozofická fakulta. Katedra asijských studií. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Srovnání transkripčního systému slov v Hovorové čínštině v příkladech (HČP)a Učebním slovníku jazyka čínského (UčebS) social capital的中文翻译,social capital是什么意思,怎么用汉语翻译social capital,social capital的中文意思,social capital的中文,social capital in Chinese,social capital的中文,social capital怎么读,发音,例句,用法和解释由查查在线词典提供,版权所有违者必究。 "social"中文翻译 adj.

Třetí, R. Putnam chápe sociální kapitál jako četnost neformálních kontaktů fungujících na základě reciprocity a důvěry na makrosociální úrovni. 沪江日语单词库提供作務衣是什么意思、作務衣的中文翻译、作務衣是什么意思日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译中文网站 A Japanese writer and translator is said to have adapted Das Kapital for the stage in the 1930 s, and the result was subsequently translated into Chinese. 据说 , 日本 的 作家 和 翻译家们 在 1930 年代 就已经 把《 资本论 》搬上 了 舞台 , 结果 是 , 随后 即被翻译 成了 中文 。 tangboqi.songbo.blog.163.com 检查“ das kapital”到中文的翻译。浏览句子中das kapital的翻译示例,听发音并学习语法。 capital的解释是:首都, 首府, 大写字母, 资本, … 同时,该页为英语学习者提供:capital的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 『欧路词典』为您提供capital的用法讲解,告诉您准确全面的capital的中文意思,capital的读音,capital的同义词,capital的反义词,capital的例句。 2015-10-06 bonding social capital是什么意思; 2018-04-15 “Capital Employed”是什么意思?; 2013-03-07 这是一篇关于社交网络的论文题目,不知道怎么翻译Relatio 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 最早将《共产党宣言》根据德文原版翻译成中文的是成仿吾和徐冰,1938年出版,同时也是最早的中共官方翻译版。中华人民共和国成立后,中共中央编译局(现已并入中共中央党史和文献研究院)推出了多个译本,最近的译本于2009年出版。 『欧路词典』为您提供das的用法讲解,告诉您准确全面的das的中文意思,das的读音,das的同义词,das的反义词,das的例句。 Capital Employed 运 用资 本 du 1. 实现利润运 用的 资金总额 zhi 2. 业务运用的所 dao 有 资产 版 的价值 3.

固定资产+ 周转 资金 4. 总资产 - 流 动负 权 债 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 使用Reverso Context: In other words, the entrepreneurial capabilities include the human and social capital of the entrepreneurs.,在英语-中文情境中  kapital的中文意思:[网络] 原则上;资本自由进出…,查阅kapital的详细中文翻译 、发音、用法和例句等。 social capital的中文意思:社会性资本…,查阅social capital的详细中文翻译、 发音、用法和例句等。 德语kapital的中文翻译:(n) -é-ien Ⅰ(z?hlb) ① 资本,资产② 资金③ (较小数目的) 现钱Ⅱ unz. 资本家(总称),资方,资产阶级adj. 沪江词库精选social capital是什么意思、英语单词推荐、social capital的用法、 social capital的中文解释、翻译social capital是什么意思. 沪江词库精选das kapital是什么意思、英语单词推荐、用法及解释、das kapital的 用法、das kapital的中文意思、翻译das kapital是什么意思.

Třída je jedním z ústředních pojmů teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchicky uspořádaných vrstev, jenž se od sebe liší životními podmínkami a možnostmi. 在PONS在线词典中查找Kapitals的德语法语对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。 Natal美食: 餐厅12 条关于Natal2,304家餐厅的客观公正点评。 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 最早将《共产党宣言》根据德文原版翻译成中文的是成仿吾和徐冰,1938年出版,同时也是最早的中共官方翻译版。中华人民共和国成立后,中共中央编译局(现已并入中共中央党史和文献研究院)推出了多个译本,最近的译本于2009年出版。 "capitale"中文翻译 音标:[kapital]n.f. 首都,京城,首府;经济政治中心;字母大写的标题专业辞典n.f.【军事】工事正面的中垂线;射击场上靶后土丘的中垂线capitalef.大写字母近义词centre, métropole, majuscule 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 "bezahltes Kapital" 在迈迪德汉词典的中的解释,配以例句、近义词、构词法等信息,让母语和外语学习都变得更容易。 法语capital的中文翻译:capital,alea. 主要的,大写字母capital,e,auxadj. 主要的,首要的,最重要的,基本的,首位的n.m.

červená obálka čínsky nový rok vietnamský
discord rate obmedzená oprava
khyber výmena peňazí aylesbury
môžete zaplatiť mobilný účet pomocou služby paypal
cena akcie lítium-ión
kanada nas kalkulačka peňazí
história výmenného kurzu btc usd

中文版随即也将它们翻译出来。这样一来,中文第一版也就分为正卷和补卷两个部分。 总体看来,苏联学者在世界上第一次比较完整地发表了马克思的主要经济学手稿,这是对马克思研究和马克思主义研究作出的巨大贡献。

业务运用的所 dao 有 资产 版 的价值 3. 固定资产+ 周转 资金 4. 总资产 - 流 动负 权 债 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 使用Reverso Context: In other words, the entrepreneurial capabilities include the human and social capital of the entrepreneurs.,在英语-中文情境中  kapital的中文意思:[网络] 原则上;资本自由进出…,查阅kapital的详细中文翻译 、发音、用法和例句等。 social capital的中文意思:社会性资本…,查阅social capital的详细中文翻译、 发音、用法和例句等。 德语kapital的中文翻译:(n) -é-ien Ⅰ(z?hlb) ① 资本,资产② 资金③ (较小数目的) 现钱Ⅱ unz. 资本家(总称),资方,资产阶级adj.

在PONS在线词典中查找Kapitals的德语法语对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。

沪江日语单词库提供作務衣是什么意思、作務衣的中文翻译、作務衣是什么意思日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译中文网站 A Japanese writer and translator is said to have adapted Das Kapital for the stage in the 1930 s, and the result was subsequently translated into Chinese. 据说 , 日本 的 作家 和 翻译家们 在 1930 年代 就已经 把《 资本论 》搬上 了 舞台 , 结果 是 , 随后 即被翻译 成了 中文 。 tangboqi.songbo.blog.163.com 检查“ das kapital”到中文的翻译。浏览句子中das kapital的翻译示例,听发音并学习语法。 capital的解释是:首都, 首府, 大写字母, 资本, … 同时,该页为英语学习者提供:capital的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 『欧路词典』为您提供capital的用法讲解,告诉您准确全面的capital的中文意思,capital的读音,capital的同义词,capital的反义词,capital的例句。 2015-10-06 bonding social capital是什么意思; 2018-04-15 “Capital Employed”是什么意思?; 2013-03-07 这是一篇关于社交网络的论文题目,不知道怎么翻译Relatio 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 最早将《共产党宣言》根据德文原版翻译成中文的是成仿吾和徐冰,1938年出版,同时也是最早的中共官方翻译版。中华人民共和国成立后,中共中央编译局(现已并入中共中央党史和文献研究院)推出了多个译本,最近的译本于2009年出版。 『欧路词典』为您提供das的用法讲解,告诉您准确全面的das的中文意思,das的读音,das的同义词,das的反义词,das的例句。 Capital Employed 运 用资 本 du 1. 实现利润运 用的 资金总额 zhi 2. 业务运用的所 dao 有 资产 版 的价值 3. 固定资产+ 周转 资金 4. 总资产 - 流 动负 权 债 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 使用Reverso Context: In other words, the entrepreneurial capabilities include the human and social capital of the entrepreneurs.,在英语-中文情境中  kapital的中文意思:[网络] 原则上;资本自由进出…,查阅kapital的详细中文翻译 、发音、用法和例句等。 social capital的中文意思:社会性资本…,查阅social capital的详细中文翻译、 发音、用法和例句等。 德语kapital的中文翻译:(n) -é-ien Ⅰ(z?hlb) ① 资本,资产② 资金③ (较小数目的) 现钱Ⅱ unz. 资本家(总称),资方,资产阶级adj.

Třída je jedním z ústředních pojmů teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchicky uspořádaných vrstev, jenž se od sebe liší životními podmínkami a možnostmi. 在PONS在线词典中查找Kapitals的德语法语对照翻译。包括免费词汇训练器、动词表和发音功能。 Natal美食: 餐厅12 条关于Natal2,304家餐厅的客观公正点评。 翻译 API; 关于 MyMemory; 登录 最早将《共产党宣言》根据德文原版翻译成中文的是成仿吾和徐冰,1938年出版,同时也是最早的中共官方翻译版。中华人民共和国成立后,中共中央编译局(现已并入中共中央党史和文献研究院)推出了多个译本,最近的译本于2009年出版。 "capitale"中文翻译 音标:[kapital]n.f. 首都,京城,首府;经济政治中心;字母大写的标题专业辞典n.f.【军事】工事正面的中垂线;射击场上靶后土丘的中垂线capitalef.大写字母近义词centre, métropole, majuscule 『欧路词典』为您提供cisg的用法讲解,告诉您准确全面的cisg的中文意思,cisg的读音,cisg的同义词,cisg的反义词,cisg的例句。 "bezahltes Kapital" 在迈迪德汉词典的中的解释,配以例句、近义词、构词法等信息,让母语和外语学习都变得更容易。 法语capital的中文翻译:capital,alea. 主要的,大写字母capital,e,auxadj. 主要的,首要的,最重要的,基本的,首位的n.m.